Online
Guests: 1, Members: 0 ...

most ever online: 50
(Members: 0, Guests: 50) on 11 Jan : 17:00

Members: 1350
Newest member: alabala2
Social Insurance/Tax payment
Уважаеми Моряци,

Всички моряци, плаващи чрез посредничеството на "Промар" ООД, могат да се възползват от правата си, според Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващи се морски лица. Законът позволява да направите своя избор дали да се осигурявате или не. Ако Моряк, изпратен чрез посредник,  реши дали да се осигурява, може и да избере за какво да се осигурява, за инвалидност поради общо заболяване, или за старост или за смърт, или за всяко от изброените, върху минималния месечен размер на осигурителния доход.
При желание за осигуряване по-подробна информация ще получите в офиса на фирмата.
По-подробна информация по отношение на законовите основания можете да намерите на официалния web site на Моряшки Професионален Съюз, където също така има изнесена извадка от закона за данъците върху доходите на физически лица, касаещи морските лица, както и особеностите при декларирането на дохода и при прилагане на спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане.