Main Menu
Welcome
Username:

Password:[ ]
Online
Guests: 1, Members: 0 ...

most ever online: 50
(Members: 0, Guests: 50) on 11 Jan : 17:00

Members: 1350
Newest member: alabala2
Our Partners

"Промар" ООД обслужва морски специалисти с правоспособност за работа на следните видове морски кораби: контейнеровози, кораби за насипни товари, многоцелеви кораби, петролни танкери, газовози (LPG) и др.

Дружеството има договори с първокласни европейски корабособственици, стриктно спазващи изискванията на Морската Трудова Конвенция от 2006 година и предлагащи отлични условия за наемане на морски специалисти на борда на тяхните кораби.

Основни клиенти на Дружеството са световно известни компании, като:

  • MARLOW NAVIGATION Ltd. (CYPRUS);
  • NORDIC SHIPMANAGEMENT LTD. и др.